Vi vill bli fler!

Forum består idag av tolv arkitekter och ingenjörer. Alla med olika kompetenser, styrkor och svagheter. Men gemensamt är att vi arbetar med lyhördhet, engagemang och personligt ansvarstagande som viktiga verktyg. Delaktighet och prestigelöshet är också viktigt för oss.

Har du några års erfarenhet som arkitekt eller byggnadsingenjör och vill förstärka vårt lag?

Vi förutsätter att du är kompetent. Om du också är engagerad, om du vill ta ansvar och om du vill ha en bred yrkesroll tycker vi att du ska söka till oss!

Våra uppdragsgivare bygger hyresrätter, bostadsrätter, utvecklar kommersiella fastigheter, säljer bilar, driver restauranger, bygger för andra, driver nöjesparker, förvaltar… liksom vi är de ganska olika. Men i varje projekt strävar vi efter att på bästa sätt väga samman de faktorer som skapar god arkitektur. Vi brukar illustrera det såhär:

Vi arbetar med människor. Därför är det viktigt för oss att bygga relationer, att ta ansvar och att lyssna på och förstå beställarens behov, utifrån alla aspekter. Det ger förutsättningarna för framgångsrik arkitektur. Som arkitekter har vi en helhetssyn, vilket kräver en bred förståelse för såväl formgivning som funktion och ekonomi.

Hör av dig till Otto, 0739-84 37 17 eller otto.eriksson@forumarkitekter.se.