Ett personligt kontor

Forum Arkitekter är ett personligt kontor med en öppen atmosfär och korta beslutsvägar. Vi tror att prestigelöshet, delaktighet och personligt ansvarstagande ger både trivsel på arbetsplatsen och medför att vi kan leverera tjänster med hög kvalitet. För oss är lyhördhet, engagemang, kompetens och kundrelationer viktiga arbetsverktyg. Verksamheten startade 1981, vi har vår bas i Göteborg men arbetar med projekt i hela landet. I våra uppdrag arbetar vi med hela gestaltningsprocessen, från idé och konceptutveckling till färdigprojekterade projekt.

Affärsidé

God arkitektur uppkommer när gestaltning, funktion och ekonomi samverkar. Genom att väga samman dessa faktorer vill vi bidra till att skapa vackra, funktionella och hållbara miljöer. Vi tror att störst kundnytta uppnås genom samverkan och respekt för kundens önskemål kring ekonomi, tidplan och kvalité. Genom att vara goda lyssnare med stort engagemang och tydliga återkopplingar använder vi vår kompetens för att tillgodose kundens specifika behov och omsätta detta till byggd miljö.