Kungsängen

TÄVLINGSVINST! I Kungsängen, Jönköping, har vi tillsammans med Willhem och Mareld landskapsarkitekter vunnit en markanvisningstävling om små bostäder i trähus. 47 ettor och tvåor i en liten, mänsklig skala.

Klicka för att se mer.
Kv Kusken

I Åby, Mölndal, har vi ritat en byggnad som kommer att rymma kontor och lager för flera hyresgäster. En sockelvåning i tegel och svart plåt på tak och fasad, rejält med ljus och flexibla ytor, är signum för byggnaden. Delar av den e...

Klicka för att se mer.
Fritidshus Grötö

Ett fritidshus, med stor försiktighet insmuget på Grötös klippor. Naturen har gett förutsättningarna för placering, siktlinjer och utsikter. Naturen definierar också karaktären för varje rum, såväl invändigt som utvändigt. ...

Klicka för att se mer.
Syrisk-Ortodoxa Kyrkan

Nybyggnad av kyrkolokal i anslutning till St Gabriels befintliga kyrkobyggnad i Västra Frölunda, Göteborg

Klicka för att se mer.
Kv Morfeus

I centrala Borås, vid Knalletorget, har vi tillsammans med Willhem föreslagit ett hus på ca 20 våningar. Totalt beräknas det rymma mellan 130-150 hyresrätter.

Klicka för att se mer.
Bergbanan

Fasadrenovering och ombyggnad av Bergbanans exteriör samt restaurangen.

Foto 2 cred: Liseberg AB/Hedvig Wallin

Klicka för att se mer.
GLC

Ny logistikanläggning med lager/omlastningsytor och kontorslokaler för GLC.

Klicka för att se mer.
Bergs Salonger

Ny restaurangbyggnad vid Storgatan på Liseberg utformad som ett kvarter med flera fasaduttryck och olika inredningskoncept.

Klicka för att se mer.
Brf Sjöutsikten

Nyproduktion av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus, med utsikt över Mjörn.

Klicka för att se mer.
Björlanda Brygga

Småskaliga flerbostadshus med 37 lägenheter i bostadsrättsform enligt konceptet "Gårdshem".

Klicka för att se mer.
Örgryte Torp

158 hyreslägenheter inklusive 8 service-bostäder (BmSS) samt garage under mark.

Färdigprojektering för Serneke åt Posiedon AB. Bygger på bygglov av Sweco Architects.

Klicka för att se mer.
Hamnområdet - nya Polketten

Revitalisering av Hamnområdet på Liseberg där Polketten renoverats och öppnats upp mot området.

Fotocred: Liseberg AB/Nora Lorek

Klicka för att se mer.
Hälle Lider

Bostadsrätter under uppförande.

Klicka för att se mer.
Askim Strand

Reception, butik, kontor och personalutrymmen med en öppen karaktär under sommarsäsongen och en helt tillsluten under vinterhalvåret.

Klicka för att se mer.
Villa Nilsson

Privat villa på sluttningstomt med sjöutsikt.

Klicka för att se mer.
Skeppsmagasinet

Ombyggnad och inredning av restaurang Skeppsmagasinet på Liseberg.

Klicka för att se mer.
Nordia Law

Ombyggnad av bef. lokaler i anrikt och kulturhistoriskt värdefullt hus till kontor för advokatfirman Nordia Law.

Klicka för att se mer.
Kv Vimpeln

Bostadsrätter i Alingsås

Klicka för att se mer.
Peab Småhus

Konceptutveckling av olika småhustyper enligt teknisk platt form i samarbete med Peab. A-Hus, Åtvidabergshus och Attacus Jämtlandshus. Användning av dessa hustyper i olika projekt från planprocess till färdigprojektering.

Klicka för att se mer.
Prästgårdsvägen

Skissförslag till nya flerbostadshus som bilaga till ansökan om planbesked.

Klicka för att se mer.