Kv Kusken

I Åby, Mölndal, har vi ritat en byggnad som kommer att rymma kontor och lager för flera hyresgäster. En sockelvåning i tegel och svart plåt på tak och fasad, rejält med ljus och flexibla ytor, är signum för byggnaden. Delar av den e...

Klicka för att se mer.
GLC

Ny logistikanläggning med lager/omlastningsytor och kontorslokaler för GLC.

Klicka för att se mer.
Nordia Law

Ombyggnad av bef. lokaler i anrikt och kulturhistoriskt värdefullt hus till kontor för advokatfirman Nordia Law.

Klicka för att se mer.
Bergs Salonger

Ny restaurangbyggnad vid Storgatan på Liseberg utformad som ett kvarter med flera fasaduttryck och olika inredningskoncept.

Klicka för att se mer.
Askim Strand

Reception, butik, kontor och personalutrymmen med en öppen karaktär under sommarsäsongen och en helt tillsluten under vinterhalvåret.

Klicka för att se mer.
Hotell och restaurangskolan

Om- och tillbyggnad av tidigare militärbyggnader på gamla flygflottiljen F10 till ny hotell- och restaurangskola.

Klicka för att se mer.
Skeppsmagasinet

Ombyggnad och inredning av restaurang Skeppsmagasinet på Liseberg.

Klicka för att se mer.
Syrisk-Ortodoxa Kyrkan

Nybyggnad av kyrkolokal i anslutning till St Gabriels befintliga kyrkobyggnad i Västra Frölunda, Göteborg

Klicka för att se mer.